نقدی بر یکی از آثار Lucien Herve

نقدی بر یکی از آثار Lucien Herve

در این بخش از نقد و معرفی آثار ، به معرفی یکی دیگر از تصاویر ساده و در عین حال مستحکم (‌ از نظر ترکیب بندی ) می پردازیم . 

پنجشنبه 5 مهر 1397 ساعت 17:37
پیام صبا
نگارنده: پیام صبا

این تصویر تشکیل شده از چندین پلان مختلف بوده و عکاس به گونه ای سعی در تقسیم فضا و چیدمان عناصر در جای مناسب خود داشته است . 
( منظور از چیدن عناصر ، انتخاب کادر ، زاویه و ترکیب بندی مناسب است )از طرف دیگر عکاس با توجه به خطوط و نقاط طلایی و قرار دادن عناصر در نزدیکی آنها، سعی در مستحکم کردن هرچه بیشتر ترکیب بندی عناصر در کادر خود نموده است . با ترکیب بندی مناسب می توان یک اثر را به گونه ای بسیار چشم نواز ثبت کرد .


در تصویر فوق وجود عمق و پرسپکتیو از طرفی و حرکت عناصر جان دار از طرف دیگر ، چشم بیننده را وادار به حرکت در کادر می کند که این خود باعث چرخش چشم و زیبایی تصویر می گردد . 
به تصویر آنالیز شده دقت کنید ، تقسیم تیرگی و روشنی از یک سو و حرکت خطوط آنها در جهات مختلف از سوی دیگر ، نه تنها نوعی پویایی ایجاد کرده است بلکه مرزهای روشن و تیره مشترک بین عناصر موجب ایجاد کنتراست ( تضاد ) می گردد که این تضاد نیز یکی دیگر از عوامل موفقیت این تصویر است .
پانویس


تعداد بازدید : 2537

ثبت نظر

ارسال