ردیف سنتور استاد ابوالحسن صبا منتشر شد.

ردیف سنتور استاد ابوالحسن صبا منتشر شد.

«ردیف سنتور استاد ابوالحسن صبا» با بازنویسی، ویرایش و تعلیقات شهاب مِنا پژوهشگر و ناشر آثار موسیقایی در ۲ جلد منتشر شد.

یکشنبه 21 آبان 1402 ساعت 11:1
گروه خبری سایت هنرنامه امروز

ردیف سنتور استاد ابوالحسن صبا، با بازنویسی، ویرایش و تعلیقات شهاب مِنا، در دو مجلد توسط نشر خُنیاگر منتشر شد. 

در توضیح این اثر پژوهشی تالیفی آمده است:

«مجموعه ۲ جلدی‌ که فراروی خود دارید حاوی بازنویسی کامپیوتری و ویرایش «ردیف سنتور استاد ابوالحسن صبا» است که با تعلیقاتی مفصل ارایه شده است.

در ویرایش نت‌ها جملات و اجزای آنها از هم تفکیک شده، اشعار هجا به هجا زیر نت‌ها آوانویسی و نحوه وصل چنگ‌ها و دولاچنگ‌ها در فیگورهای موسیقایی بازبینی شده‌اند. همچنین رسم‌الخط نگارش نت‌ها و علایم نت‌نویسی مورد ویرایش قرار گرفته، مشکلات رسم‌الخط پیشین رفع شده و نحوه نگارش فیگورهای مشابه همسان‌سازی، و نت‌نویسی بی تصرف در محتوا ساده‌نویسی شده‌ است.

کتاب حاضر مجموعه‌ای از اطلاعات تاریخی درباره «ردیف سنتور استاد ابوالحسن صبا» را نیز در بر دارد، از جمله قراردادها و مراسلات مربوط به انتشار و ثبت در کتابخانه ملی، اخبار انتشار در نشریات قدیم موسیقی، تصویر جلد و مقدمه‌ و توضیحات ابتدا و موخره چاپ‌های اولیه هریک از دوره‌های چهارگانه و اسناد و مقالات تکمیل‌کننده آنها به قلم صبا، صفحاتی از نت‌های چاپ اول و دوم دوره‌ها، دست نویس‌های صبا از دوره اول ردیف خویش برای یکی از شاگردانش و رونوشت‌ نسخه پیش از انتشار دوره سوم ردیف استاد و مقایسه آنها با نسخه چاپی و بازنشرهای ردیف سنتور صبا که سیر تکوینی محتوا و رسم‌الخط نگارش آن‌ را نشان می‌دهند.

در این اثر از هنرمندانی که در قالب راوی مطالب، ویراستار، نت‌نویس، خوشنویس در به‌ ثمر رساندن و انتشار «ردیف سنتور به استاد ابوالحسن صبا» یاری رسانده‌اند نیز یاد شده و شرح حال و تصاویری از وی درج شده است.

ویراستار در ضمیمه کتاب به مصاحبه با آخرین شاگردان زنده یاد صبا نشسته، اطلاعات تاریخی و فنی ایشان را درباره «ردیف سنتور استاد ابوالحسن صبا» گردآورده، ضمایم و متن کتاب را با تصاویر سنتورنوازی صبا و شاگردان برجسته او مزین کرده و اشعار به‌ کار رفته در این ردیف را نیز مورد بررسی قرار داده است.

ویراستار در کتاب حاضر، با تلاش چندساله خود در ویرایش نت‌ها و گردآوری اسناد کمیاب، کوشیده است این کارگان ارزنده سنتور نوازی کلاسیک ایرانی را بیش از پیش به نسل کنونی سنتور نوازان بشناساند و آموزش آن‌ را تسهیل کند.»


مراکز فروش:
_ موسیقی عارف (33976431)
- انتشارات سرود (88318592)
_ انتشارات پارت (66405627)
_ موسیقی عرفان (77638922)
_ موسیقی صبا (33901779)
_ بتهوون شیراز (07132298769)
_ آوای نوین اصفهان (03132226831)
_ نشر نکیسا (www.nakisashop.com)

ثبت نظر

ارسال