با نهایت تاسف و تاثر استاد اکبر گلپایگانی آسمانی شد.

با نهایت تاسف و تاثر استاد اکبر گلپایگانی آسمانی شد.

شوربختانه استاد اکبر گلپایگانی، خواننده پیشکسوت آواز اصیل ایرانی ، ساعاتی قبل در سن ۹۰سالگی درگذشت.

شنبه 13 آبان 1402 ساعت 19:0
گروه خبری سایت هنرنامه امروز

متاسفانه استاد مسلم آواز ، مرد حنجره طلایی موسیقی ایرانی ، ساعاتی پیش ، درگذشت.

ثبت نظر

ارسال