تازه‌های کتاب : نیشِ دارو یا نوشِ دارو

تازه‌های کتاب : نیشِ دارو یا نوشِ دارو

کتاب "نیش‌دارو یا نوشِ دارو" توسط انتشارات ساوالان ، نوشتۀ "نعیمه حسنی گرگانی" منتشر شد.

چهارشنبه 12 آذر 1399 ساعت 16:31
گروه خبری سایت هنرنامه امروز

◄ مشخصات کتاب نیشِ دارو یا نوشِ دارو:

نام کتاب : نیشِ دارو یا نوشِ دارو
مولف : نعیمه حسنی گرگانی
تعداد صفحه : 172
قیمت: 35هزار تومان

◄ دربارۀ کتاب نیشِ دارو یا نوشِ دارو:

کتاب «نیشِ دارو یا نوشدارو» توسط"نعیمه حسنی گرگانی" استاد دانشگاه رشته‌های زبان انگلیسی و فرانسه تالیف گردیده است. کتاب «نیشِ دارو یا نوشدارو» شاید در ظاهر به موضوع اهمیت روانی بسته بندی داروها بر روان بیماران پرداخته اما به واقع تلاشی برای توجه دادن به موضوع‌های فرهنگی و روانی در اقتصاد تاکید دارد. این کتاب در چهار فصل به زوایای مختلف فرهنگی و روانی بسته بندی پرداخته و در نهایت با طرح پرسش‌های مختلف نتیجه گیری می‌کند که در جهان امروز توجه به فرهنگ در اقتصاد از جمله فرهنگ بسته بندی چقدر می‌تواند به میزان موفقیت کالا کمک کند.
همچنان نگاه انسانی این کتاب به بیماران و تأثیر روانی بسته بندی دارو بر روان آنها برای استفاده بهتر و ارتباط همراه با لذت بیمار از داروی مصرفی خود، از نکات قابل توجه است.
کتاب «نیشِ دارو یا نوشدارو» همچنین رفتار مصرف کننده را مورد بررسی قرار داده است و در توضیح آن آورده که، رفتار مصرف کننده یعنی؛ مجموعه فعالیت‌هایی که مستقیم در جهت کسب، مصرف، و دور انداختن کالا و خدمات صورت می‌گیرد. این فعالیت‌ها شامل فرآیند تصمیماتی است که قبل و بعد از خرید کالا یا دارو انجام می‌پذیرد.

ثبت نظر

ارسال